Бґк бірлдін ґргір делгрљіні

20-04-2019, 10:52 | Таңһчин зәңгс » Спорт

Урљ ґдр «Калмыкия» гидг РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Хальмг Тањєчин греко-римск бґк бірлдіні Федерацин президент Владилен Балдашинов, тањєчин спортын болн баєчудын политикин министр Дорджи Шикеев, Ірісін греко-римск бґк бірлдіні хамцу командын ах тренер Басан Боктаев болн Ірісін паралимпийск комитетин региональн іњгин єардач Владимир Бардышев журналистнрлі харєв.
Харєлтд одахн греко-римск бґк бірлдіні Европин чемпионатд Ірісін спортсменмўдин кўцімљин, мана тањєчд бґк бірлдіні спортын делгрлтин тґрір кўўндвр болв.
- Одахн болсн Европин чемпионатд мана бґкнр 5 алтн, 1 цаєан болн 3 кўрл мґњгн медальмудар ачлгдв. 1993 љиліс авн мана орн-нутгин бґкнр иим кўцімљ бірід уга. Нидн болхла мана бґкнр нарт-делкін чемпионатд 6 алтн медаль шўўв. Эн марєанд болхла Ірісін бґкнрин хамцу команд 1989 љиліс авн иим ґґдін кўцімљд кўрід уга билі. Тегід би иим чидлті болн арєта командын ханьд орљахдан ик бахмљ кељінів. Удл уга Олимпийск нааддт орлцх зґв авлєна лицензионн марєан болхмн, тегід терўнд мана бґкнр сін белдвр ўзўлљ, диилвр бірх гиљ ицљінів. Хальмгин Герой, Лондонд болсн Олимпийск нааддын кўрл мґњгн медаль шўўсн Мингиян Семенов Токио балєснд болх Олимпийск нааднд орлцх зґв авх гиљ ицљінів. Энўнд болн цуг наадк бґкнрт ик кўцімљ дурдљанав,- гиљ Б.Боктаев келв.
М.Семеновин тускар келхлірн, ямр нег марєана призермудын тоод орљ 3-ч орм эзлсн болв чигн хальмг бґкиг дґњнљ, диилічнрин тоод орснднь байрлх кергті гиљ орн-нутгин хамцу командын ах тренер келв. Марєан болєнд диилвр бірхд йир кўнд, тегід олн імтн урмд ґгхлі сін болхмн гив. Мингиян Семенов кесг кґвўдт ўлгўр болљ, спортар соньмсулљ, греко-римск бґк бірлдіні секцд ирхд ик омг ґгв.
В.Балдашинов энўнлі зґвшірід, эндр мана тањєчд греко-римск бґк бірлдіг делгрўллєні туск программ ўўлдљіхин тускар келв. Дорас ґсч йовх бичкдўдин дунд Ірісін, нарт-делкін марєаст диилвр бірљ, иргчдін нерті спортсменмўд болх кґвўд олн бііні. Келхд, хам-хоша біідг регионмудын, Москван нер харсч мана бґкнр кесг марєаст орлцљ йовна. Харєлтд одахн Ірісін чемпионкин нер зўўсн Нина Менкенован тускар бас кўўндвр болв. Эн иргчдін бас Олимпийск нааднд орлцх чигн биз, тегід Нинад эдн кўцімљ дурдв.
Брифинг апрель сарин 18-д болсн билі, тегід терўнд Ірісін паралимпийск комитетин президент Владимир Лукин, паралимпийск нааддын чемпионмуд Сергей Елисеев, Ольга Семенова, Ирина Кальянова болн нань чигн спортсменмўд мана тањєчур ирљ энд гемті-шалтгта улсин тґлі мастер-классмуд давулхин тускар келгдв.

ДООЉАН Наталья