Грозный балһсна толһачла харһв

17-08-2023, 09:00 | Общество

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Грозный балһсна толһач Заур Хизриевла харһв.

Чеченск Республик мана таңһчла кесгәс нааран иньгллтин халхар залһлдна. Сүл җилмүдт Грозный балһсн өсәд-өргҗәд йовна, тиигәрән зуульчнр олар ирдг болв. Эннь региона толһач Рамзан Кадыровин ач-туснь болна, гиҗ келх кергтә. Харһлт күцәмҗтәһәр давснд Заур Хайдаровичд ханлтан өргҗ, Грозный балһсн цаарандан цецгәрҗ йовтха, гиҗ Бату Сергеевич дурдв.

ОЛЬДАН Цаһан