Шин оборудованяр теткгдв

22-01-2020, 09:54 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

«Эрўл-менд харлєн» гидг келн-улсин тґсвір П.Жемчуевин нерті тањєчин больниц 46 медицинск оборудованяр теткгдв. Энтн сін єара, ґґдін чинрті ґдгі цага оборудовань болљана. Инсультар гемтсн улсин реабилитацин, мууєар эс гиљ йовљ чаддго кўнд гемті улсин цогц-махмуд батрулхин тґлі эн оборудовань олзлгдхмн.
Тањєчин больницин зўркні судцна региональн Цутхлњгин єардач Светлана Насунован келсір, «Эрўл-менд харлєн» гидг келн-улсин тґсвд «Зўркні-судцна геміс хґрлєн» гидг шишлњ программ бііні. Тегід эн медицинск оборудовань зўркні-судцна гемті улсин реабилитацин керг-ўўлдврмўд кўцілєні, эдні эрўл-менд батруллєна программар йилєгдсмн. Шин оборудовань углљ тівгдсн бііні, специалистнр терўг олзлљ пациентнрт ґґдін чинрті медицинск дґњ кўргљіні.
Келн-улсин тґсвір авгдсн зірм оборудовань урднь мана больницд уга билі. Ўлгўрнь, зўркні УЗИ кедг эксперт-классин аппарат гўн шинљллт келєнд туслх. Кўўні цогц-махмуд батрулљ шиніс йовљ чаддгиг дасхдг тренажермуд инсультар гемтсн улст керглгдсн деерін кўнд шав авсн пациентнрт эркн кергті болљана. Шин оборудовань олн зўсн гемір гемтсн улсин реабилитацд олзлгдљахнь больницин специалистнрт болн пациентнрт ик урмд ґгв.
Эмнлєні учрежденя ах эмч Санал Манджиевин келсір, «Эрўл-менд харлєн» гидг келн-улсин тґсвір тањєчин больниц 2024 љил кўртл талдан чигн ґдгі цага оборудованяр теткгдхмн. Тер мет тањєчин єоллгч эмнлєні учрежденьд федеральн программсар, тер тоод больницин реконструкцин халхар, кергті оборудовань авч ирх. Ода больницд ясврин кґдлмш тґгсхдін ґґрдљ йовна, энд шинрўлгдсн месллє кедг іњг секгдхмн. Тањєчин імтн чинрті медицинск туслмљ гертін авч чадхин тґлі сін таал тогтагдљана гиљ С.Манджиев темдглв.

Мана зіњгч