Іімшг уга біідл теткхір

30-04-2019, 11:50 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Іімшг уга біідл теткхір
Ґцклдўр Хальмг Тањєчин Толєачин ўўлиг цаг зуур дааљадг Бату Хасиковин єардврт антитеррористическ комиссин сўўр болв. Эн љил комиссин сўўр тўрўн болљ давулгдљана, тегід Бату Сергеевич эн керг-ўўлдвр ик чинр зўўљіні болн терўнд хілігдљіх тґрмўд ик дааврта болљана гиљ темдглв.
- Імтні тґлі іімшг уга біідл тетклєн маднд эркн чинрті тґр болљана. Нег ўлў удл уга амрлєна ґдрмўд эклљіні, тегід байрин керг-ўўлдврмўд ґргмљтієір болн байрта-бахмљтаєар давхин тґлі цугтан арє-чидлін негдўлід, олн імтнд іімшг уга біідл теткх зґвті. Нидн декабрь сарин чилгчір Ірісін Президент В.Путин мана орн-нутгт терроризміс хґрлєні комплексн зура батлсн билі. Тегід бидн мана тањєчин імтиг олн зўсн йовдлмудас саглулљ, іімшг уга біідл тетклєні туст профилактическ керг-ўўлдврмўдт ик оньг ґгх зґвтівидн,- гиљ Бату Сергеевич келв.
Одахн Росгвардин заллт гиичлўрин комплексин ўўлдвриг ясруллєна тґлі бўртклєні керг-ўўлдвр давулсн билі, терўні йовудт олн дуту-дундс илдкгдсні тускар Б.Хасиков зіњглв.
Дарунь антитеррористическ комиссин гешўд тањєчд іімшг уга біідл тетклєні туст кўцігдљіх керг-ўўлдврмўдин тускар кўўндв.

Мана зіњгч