Нерті эмч месллє кев

24-10-2019, 10:36 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Одахн мана тањєчур Ірісін бає наста урологудын ассоциацин ахлач, медицинск номин кандидат Денис Мазуренко ирід, П.Жемчуевин нерті больницд кўнд гемті улст месллє кев. Нерті эмч бґґртнь чолун біісн улст дґњ болад, ут тоодан 9 месллє кељ, біірн хирургудла дамшлтарн хувалцв. Урднь иим гемті улсиг талдан регионмудт йовулдг біісн болхла, ода тањєчин больницд иим месллє кедг болхмн.
Д.Мазуренко Москвад Цутхлњ клиническ больницд урологин Цутхлњ єардна. Бийнь эн Аєш балєснд ґсід-боссмн, тегід Хальмг Тањєчин тускар сіінір медні. Тиигчкід эн нерті хирург Бадм Башанкаевла олн љилдін ўўрлљ йовна. «Тана тањєчин больницд кергті оборудовань бііні, тегід терўг олзта-тустаєар олзлх кергті. Би біірн хирургудыг дасхљ, дамшлтарн хувалцљ иим месллє келєні туст олзлљах эв-арєла таньлдулхар ирлів. Харм тґрхд, Хальмг Тањєчд бґґрин гемті улс дала, біірн хирургуд иим месллє кені. Болв би Ірісін нўўрлгч клиникст олзлљах эв-арєсиг ўзўлх болн дасхх кўслтів»,- гиљ Денис Александрович келні.
Темдглхіс, Д.Мазуренко мана тањєчур ніімн дікљ ирљіні. Эн тањєчин хирургудла эндоскопическ месллє кені, тегід гемті улс мањєдуртнь кґл деерін босна. Тањєчин больницин урологическ іњгин заведующ Валерий Саранговин келсір, љил болєн эдні іњгд 1200 кўн эмнлє авна, тедніснь ик зунь бґґртнь элсн хурсн гемті улс болна.
- Д.Мазуренкола бидн удан цагтан хамцу ўўлдљінівидн, болв зуг ода нґкцлтин бооца батлвидн. Тер бооцаєар Денис Александрович мана эмчнрлі хамдан біірн улст месллє кедг болхмн. Эн љилин чилгч кўртл бидн медицинск оборудовань авхвидн, тер тоод урологин халхар кергті аппаратур ирхмн. Тегід бидн ґдгі цага эв-арєс ґргір олзлљ, мана тањєчин імтнд ґґдін чинрті дґњ кўргхвидн. Тањєчин імтнд месллєн ґњгір ОМС-ин полисар кегдхмн, - гиљ тањєчин больницин ах эмч Санал Манджиев келв.

Барт белдснь
ДООЉАН Наталья