Гемті імтиг дарунь эдгіхір

24-10-2019, 10:38 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Тањєчин Толєач Бату Хасиковин илгісн Йґрілин бичгиг Ч.Бериков олнд умшад, конференцин кґдлмш олзта-туста болхиг дурдв. Конференциг Кґтчнрі района больницин ах эмч Очир Бадма-Горяев єардљ давулад, эн керг-ўўлдвр мана тањєчд зурєан љил дарандан бўрдігдљ сін авъяст тохрв гиљ темдглв. Москваєас, Іідрхніс, Крымас нерті профессормуд ирљ, тањєчин хирургудла дамшлтарн хувалцљ, гемті улст месллє кені. Эн љилмўдин эргцд эдн кесг кўўні ім аврљ, кўнд геміс эдгів гиљ Очир Владимирович келв.
Астраханск мединститутын олна хирургийин кафедрин єардач, профессор М.Топчиев, РУДН-а бачм хирургийин кафедрин єардач профессор А.Протасов, Крымск федеральн университетин олна хирургийин кафедрин єардач профессор В.Михайличенко болн нань чигн кўндті гиичнр месллє келєнд ґдгі цага технологий болн шин эв-арєс олзллєна тґрір илдкл кев. Тер мет эн ґдрмўдт нерті профессормуд Кґтчнрі района больницд кўнд гемті улст месллє кев. Темдглхіс, эдн федеральн клиникд йовдг арє уга болн кўнд гемті улст месллє кељ, эднд ґґдін чинрті медицинск дґњ кўргв.