Эмнлєні чинриг ясрулхар

29-10-2019, 10:15 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Элстд «Рациональная фармакотерапия в клинической практике: клинико-фармакологические подходы и алгоритмы» гидг тґрір номин-дамшлтын конференц болв. Терўнд Волгоградск областин эрўл-менд харлєна министерствин болн ЮФО-н клиническ фармаколог, медицинск номин доктор Максим Фролов болн Аєш балєсна медицинск университетин доцент, медицинск номин доктор Ольга Шаталова орлцв. Конференцин кґдлмшиг Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўлиг дааљадг Юрий Кикенов нўр ўгір секід, хілігдљіх тґр эркн чинрті болљахиг темдглв.
- Кўнд гемті улст эмнлє кесн цагт олн зўсн эміс хамгин чинртієинь йилєљ авч, терўні эрўл-мендд харшлт кўргшго препаратмуд диглљ авх кергті. Эн туст клиническ фармаколог специалистнрт ик дґњ кўргх болљана. Мана тањєчд тўрўн иим специалист ода П.Жемчуевин нерті больницд ўўлдљіні. Тер мет клиническ фармакологин халхар ўўлдхлі, энтн эмнлєні учрежденя тґлі олзта-орута болхмн. Больницин тґлі ямаран эм хулдљ авх кергтієинь ухалад, цугинь шинљлхлі бидн кесг сай арслњ хоршаљ чадхвидн. Эндр мана тањєчур кўндті гиичнр ирід дамшлтарн хувалцљахнь маднд туста болхмн. Эндрк конференцин кґдлмшин ашар біірн специалистнр клиническ фармакологин халхар мергљлтін ґґдлўлхір шиидх чигн,- гиљ Юрий Викторович келв.
Конференц П.Жемчуевин нерті тањєчин больницин седвірір бўрдігдсмн, тегід учрежденя ах эмч Санал Манджиев сўўриг єардљ давулв. Эн љилин август сарас авн тањєчин больницд клиническ фармаколог болљ кґдлљіх Делгира Оджаева ўўлдвриннь єол кўслин тускар хувалцв. Эн баахн эмч зурєан љилдін терапевт болљ кґдлсні хґґн Аєш балєснд медицинск университетд мергљлтін ґґдлўлв. Эн мана тањєчд ор єанцхн иим специалист болљана, больницд эмнлє авчах кўнд гемті улст чинрті эм диглљ авлєна туст специалистнрт дґњгін кўргљіні. Эндр мана тањєчин больницд стационарт 612 орм, ґдрір ўўлддг стационарт болхла 250 орм бііні. Шишлњ кемљієір больницд 3 фармаколог ўўлдх зґвті, тегід специалистнриг белдх неквр бііні.
Юрий Кикеновин келсір, эн конференцд орлцачнрин дундас кен-негнь сурєульд йовад мергљлтін ґґдлўлх санаєан медўлхлі сін болхмн. Конференцд орлцсн Аєш балєснас ирсн гиичнрлі болсн кўўндврин ашт ВолгГМУ-д мана тањєчин эмчнриг клиническфармакологин халхар сурєхин тускар ўгцв.

Мана зіњгч