Шаљна ірўн ўўлдічд

21-07-2020, 18:09 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Тањєчд бііх келн-улсиг хоорнднь залєлдуллєар Элстин болн Хальмгин епархий бає биш кґдлмш кені. Шидр Казанск кафедральн чонљин оюни шаљна цутхлњд соньн керг-ўўлдвр болв. Орсин шаљнд орсн моњєл тохмта улсин деедс сікўсн болгч Петр хаана санлд тернь нерідгдв. Нойд - зіісњгўдіс орсин шаљнд орсн тохма улс дунд ірўн гегірўлгч ўўлдврірн ик ач-тус кўргљ йовсн улс дунд чингизидмўд, Чинєс хаана тохма імтн бііснь соньн. Тууљд иигід хоша йовсн улс дунд залєлдан учрад, шаљна, сойлын туст імтні хіліцд сольвр орсинь иигід ўзљ болхмн.
Эн керг-ўўлдвр «Ірўн Чингизид» гиљ нерідгдв. Ода імтн карантинд бііхіс ишті оларн терўнд орлцсн уга. Элстин болн Хальмгин архиепископ Юстиниан, Тундутов нойна тохма ўлдл барон Серж Гревинец, Хальмг хазгин одмн Эрднь Манжиков, Ростовск епархин хазгудла залєлда бірдг іњгин єардач, протоиерей Георгий Сморкалов, шаљнд шўтдг імтн орлцв.
Ордынск Петрт нерідсн байрин мґргўл болв. «Петр Ордынский» гидг нерідлєті видеопрезентац хальмг нойд-зіісњгўдин орс шаљнд орсн элчнрин туск материалла таньлдулв.
Алдр Диилврин 75 љилин ґґнд нерідљ, эн љилин мґчн сарин 24-д болсн Диилврин парадт орлцсн хальмг хазгудыг неринь єарєљ кўндллєні ўўлдвр эн ґдр кўцігдв. Шаљна, дііні тууљ иигід негдід, эндрк ґдрин љирєлд зґвті орман олљ, «хґґткін сансн цецн» гисн тоолвриг уханд орулв.

ЉИРЄЛИН Кермн