Бичкдўдин демин мґњгнд - 560 сай арслњ

11-08-2020, 15:49 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Коронавирус гем учрсна ашт 16 нас кўрід уга бичкдўдиг асрљах ґрк-бўлмўдт демин мґњг ґгхин туск зірлгиг Ірісін Президент Владимир Путин батлсн билі. Тер демин мґњг авад уга ґрк-бўлмўд єаха сарин 30 кўртл эрлєін орулљ ґгх зґвті болљана.
Пенсионн сањ мґрн сарас авн єурвн сарин эргцд 5 мињєн асрлњга демин мґњгиг эклід ґгв. Бас тер мет мґчн сарас авн єунн наснас авн 16 нас кўртл бичкўдиг асрљах ґрк-бўлмўдт 10 мињєн асрлњга дем ґгсмн. Хґґннь Ірісін Президентин зірлгір эн демин мґњгиг ґрк-бўлмўдт така сард дікід ґгсн билі. Тиигід 16 нас кўртл бичкдўдиг асрљах ґрк-бўлмўд хойр сардан ўрн болєндан 10 мињєід арслњга дем авв.
Пенсионн сањгин Хальмг Тањєчар ўўлддг іњгин барин цергллтин зіњглсір, мана тањєчд 35953 ґрк-бўл демин мґњг авв, эн кергт 560 сай арслњ йилєгдсмн. Эн демин мґњг авад уга ґрк-бўлмўд єаха сарин чилгч кўртл шањєа туслљмин сайтар дамљулљ эс гиљ ПФР-ин болн МФЦ-н клиентск цергллтд ирљ эрлєін орулљ чадљана. Пенсионн сањгин сайтд болн социальн сетьмўдт біідг халхст эк-эцкнрин оньгт демин мґњгні туск зіњг барлгдна. Тегід єунн нас кўртл болн 16 нас кўртл бичкдўдиг асрљах эк-эцкнр соньмсулљах тґрір ціілєвр авч чадљана.

ДООЉАН Наталья