Баєчудт тґрскнч сурємљ ґгхір

12-10-2020, 15:10 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Давсн долан хонгин чилгчір мана тањєчур Ірісін Героймуд Александр Силин болн Александр Борисевич гиичлљ ирв. Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату кўндті гиичнрлі харєад, эднлі хамдан «Юнармия» љисіні региональн штабд одв. Уйн наста армейцнр єарин бірлді бірлєні эв-дован ўзўлљ, бу-селм олзллєна эрдм дассан медўлв.
Ірісін Героймудла харєљ кўўндснь баєчудт ик урмд ґгхнь лавта гиљ Бату Сергеевич келід, иим залу-зґрмг улсас ўлгўр авх кергті гив. «Иим харєлтс цергі зґрмг єарєсн йоста баатрмудас ўлгўр авхд ик ач болљана. Эдн дііні єалд тусад, Тґрскндін болн цергі даавртан итклті болљ ўлдв. Дорас ґсч йовх баєчудт иим улсин ўлгўрір тґрскнч сурємљ ґгх кергті гиљ ицљінів. Эн харєлт кґвўд-кўўкдт эрк биш тодлгдљ ўлдх. Тґрскн єазр-усан харсљ цергі керг-ўўлдврмўдт орлцсн мана цергчнрин залу-зґрмгиг мартх зґв угавидн», – гиљ тањєчин толєач келв.
Мана баєчудт тґрскнч сурємљ ґглєнд ик оньг ґггдљіні гиљ Бату Сергеевич темдглв. Александр Борисевич бичкндк цаган тодлад, патриотическ клубмудын ўўлдврт шунмєаєар орлцдг біісін келв. Гиичнр мана тањєчур љилд хойр дікљ ирдгін келід, энд теегин ке-сііхн йиртмљ болн хальмг улсин цаєан седкл эдниг авлна гив. Уйн наста армейцнрт кўндті гиичнр кўцімљ дурдљ, Тґрскндін дурта болтн гисн дуудвр кев.
- Эн харєлт баєчудт ўнн чик хіліцті, орн-нутгиннь зґвті иргнмўд болљ ґсхд, Ірісін болн Хальмг Тањєчин иргчин тґлі дааврта болхд урмд ґгхнь лавта. Цаг давад эндрк кўўкд-кґвўд тањєчиннь болн орн-нутгиннь иргч љирєлиг залх улс болхмн, – гиљ Бату Сергеевич келв.
Харєлтын чилгчір уйн наста армейцнрт шин хувц-хунр бірўлљ ґггдв. Баєчуд кўндті гиичнрлі зурган хамдан цокулљ эн харєлтыг тодлулв.

БАТАН Сііхлі