Єазрин кґрњгиг тустаєар олзлхар

30-10-2020, 15:16 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Эн ґдрмўдт Хаптагайск іњгд хііврин кґдлмш кўцігдљіні. Тенд нефтин номин-шинљллтин Цугірісін деед сурєулин номтнр нефть болн газ біідг єазр олљ авлєна туст хііврин керг-ўўлдврмўд эклсн бііні. Шидр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату тиигірін одад, эн деед сурєулин єоллгч єардачин ўўл дааљадг Александр Писарницкийла харєв.
- Эн іњгин єазриг шинљллєн удан цагтан кўцігдхмн. Геологудын ўўлдвр эрк биш кўцімљті болх гиљ санљанав. Ода эдн сейсмологическ болн электро-хіівин кґдлмш кељіні. Терўнлі цацу геологуд уста єазр хііљіні. Келхд, эн туст тўрўн кўцімљ бііні. Эн тґсв мана тањєчд кўцігдљіхіс ишті біірн улсин тґлі шин кґдлмшч орм бўрдігдв. Ода деерін 10 орм бўрдігдв, тедні то эрк биш икдх. Номтнрт, геологудт, райодын толєачнрт хамцу ўўлдљіхднь ик ханлтан ґргљінів, – гиљ Бату Сергеевич келв.
Хаптагайск іњг 8 мињєн дґрвлљ метр эзлні. Эн Октябрьск, Бає Дґрвді болн Сарпан райодын медлд орна. Энд ода нефтин болн газин кґрњ шинљлллєні, тиим єазр йилєљ авлєна болн тенд єазр бурєудлєна орм темдглљ авлєна керг-ўўлдврмўд кўцігдљіні. Тер мет геологуд 400 метрт єазр дор усн біідг угаєинь шинљлљіні. Келхд, одахн Октябрьск районд Ик Царњ селіні ґґр уста єазр олгдв. Октябрьск района толєач Увшан Басњгин сурврар Иљл болн Цаєан Нур селідин ґґр геологическ хііврин кґдлмш бас кўцігдхмн. Хаптагайск іњг федеральн мґњгір хііврин кґдлмш кўцігдх шин объектмўдин тоод орв. Хііврин кґдлмш 2022 љил кўртл кўцігдхмн.

БАТАН Наталья