Медітнриг йґрів

30-09-2020, 16:06 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Медітнрин сін ґдр угтљ Городовиковск района імтні социальн теткврин комплексн тґвин кґдлічнр «Цаєан седклісн» гидг керг-ўўлдвр кўців. Эндр района КЦСОН- а социальн кґдлічнрин хіліврт 271 медіт болн гемті-шалтгта улс бііні.
Социальн кґдлічнр эн буйнч седклин керг-ўўлдврин медлд медітнрин гер-бўўринь ахулљ, ясвр кев, єазань сад-єарудт унсн хамтхасд хураљ, хашаєинь ширдв. Зірм медітнрт эдн хораднь шин цаас нааљ ґгід, гертнь сін таал тогтав. Сін ґдр угтљ гертнь ясвр кеснд, герин єаза ахулљ хураснд медітнр зўркни ханлтан ґргв. Эндрк кўнд цагла цаєан седклісн дґњ кўргљ, эднд килмљін тусхаљ иим белг белглснд эдн икір байрлв, гиљ комплексн тґвин єардач Любовь Хавлякова келв.
Эндр, медіті улсин нарт-делкін Ґдрлі, Городовиковск района муниципальн бўрдіцин єардвр, социальн теткврин комплексн тґвин болн сойлын іњгин кґдлічнр Виноградное селінд біідг гемті-шалтгта улсин болн медітнрин Гер-интернатд одхмн. Тенд санитарн-эпидемическ некврлі ирлцтієір байрин концерт болхмн, медітнриг тоохмн.
КЦСОН «Сказка» гидг бичкдўдин садын улд ўўлддг «Родничок» гидг волонтерск отрядла бат залєлда бірні. Тер отрядын бичкдўд комплексн тґвин хіліврт біідг медітнрт єарарн кесн кегдлмўд белглні, билг-эрдмін ўзўлљ концерт ўзўлні. Зуг эн љил пандемий учрснас ишті эдн харєљ чадљахш, тер бийнь йґрілиг ўгін аав-ээљнрт нерідљ илгів.

ДООЉАН Наталья