Хаалєс тосхгдљана

13-10-2020, 17:06 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Хальмг Тањєчин правительствин Ахлачин дарук Кўкін Наран болн тањєчин тосхлтын, кґлгн-кўчні болн хаалєин эдл-ахун министрин дарук Ченкалин Евгений Ірісін региональн делгрлтин залврин комиссин президиумин сўўрт видеоконференц залєлдана эв-арєар орлцв. Терўг Ірісін вице-премьер Марат Хуснуллин давулв. Селвлцінд хаалєс тосхлєна болн кґлгн-кўчні чињнўр бўртклєні тґрмўд босхгдв.
Хальмг Тањєч селін єазрт хату девскрті хаалєс тосхлєна кґтлврмўдт шунмєаєар орлцљана. Ўлгўрнь, эн љил «Селін єазрин комплексн делгрлт» гидг кґтлврір хойр селін кўртл хаалє тосхлєн тґгсљіні. Эннь Яшалтан районд Красный партизан болн Кґтчнрі района Єашун Бурєст селід кўртл.
Хаалєс удан цагтан олзлгдљ эвдршгон тґлід кґлгн-кўчні чињнўриг бўрткх кергті. Мана тањєчд аца зґґдг кґлгиг стационарн хойр ормд чињнўрдні. Яшкуль-Комсомольск-Артезиан, Элст-Арзгир-Минводы хаалєст тедн бііні. Эн љилин эклціс авн батлгдсн кемљініс даву аца зґґљ йовсн кґлгні љолачнрин туст 106 цаас тогтав. «Хаалєин эдл-ахун делгрлтин цугсистемн эв-арєс» гидг тґсвір 2021 љилд мана тањєчд кґлгні чињнўр бўртклєні автоматическ єурвн орм секгдхмн. Хґґннь дікід єурвн тиим орм секгдхмн гиљ зуралгдљана.

ДООЉАН Наталья