Кўўнд гемиг илдклєні туст

05-11-2020, 15:54 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Эн ґдрмўдт Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Роспотребнадзорин тањєчар ўўлддг заллтын єардач Санљин Љањєрла хамдан COVID-19 гем илдкљ авлєна шинљллтс кедг лабораторьмудын ўўлдвр бўрткв. Тиигід эдн «Гигиені болн эпидемиологин тґв» болн «Маальг геміс хґрлєні станц» гидг бўрдіцсин улд ўўлдљідг лабораторьст одв.
- Эн хальдврта гем илдкљ авлєна шинљллтсиг дарунь кехин тґлі болн эрўл-менд харлєна кґдлічнрин кґдлмшиг невчк гиигрўлхин тґлі бидн лабораторьмудын ўўлдвриг ясрулжанавидн, тањєчин эрўл-менд харлєна халхин материальн-техническ ул батрулљанавидн. Эндр мана тањєчд COVID-19 илдкљ авлєна халхар тавн лабораторь ўўлдљіні. Энд хальдврта гемір гемтсн улсин эрўл-мендин шинљллт кесн деерін эдн талдан чигн гем илдкљ авлєна халхар кґдлмшін кўціљіні, – гиљ Бату Сергеевич темдглв.
Лабораторьмудт одсн кемд тањєчин Толєач терўні біір хілів, кґдлічнрлі харєљ кўўндв, кґдлмшин диг-даран ямр кевір бўрдігдсиг шинљлв. Пандемий эклсніс авн гигиені болн эпидемиологин тґвд 54293 шинљллт кегдв, маальг геміс хґрлєні станцд болхла – 14636. Коронавирус гем учрснас ишті эн хойр бўрдіцин лабораторьмудын кґдлмш кесг холванд икдв, кґдлічнрин даавр чигн бас ґґдлв. Гигиені болн эпидемиологин тґвд 200 кўн кґдлљіні. Эн љилин эклціс авн эн хальдврта гем илдкљ авлєна лабораторьмудын тґлі шин кергсл углљ тівгдв. Материальн-техническ ул ясрулгдснас ишті энд шинљллтс келєн икдв. Ода эн хальдврта гем илдкљ авлєна шинљллтс кехин тґлі лабораторьмуд цуг кергті тоотар теткгдсн бііні. Ґґрхн иргчдін немр кергсл хулдљ авхмн, кґдлічнрин мергљлт ґґдлўлхмн гиљ зуралгдљана.
- Эн іімшгті коронавирус геміс хґрлєні кергт мана тањєчин эрўл-менд харлєна кґдлічнрин тівциг ўнлљ болшго. Эдн ўнн чик седклтієір кґдлљ, эн гемлі ноолда келєнд бийін ірвллго церглљіні. Тањєчин эрўл-менд харлєна цуг кґдлічнрт зўркни ханлтан ґргљінів, – гиљ Бату Сергеевич келв.

ДООЉАН Наталья