Байрин ґдрлінь йґріљінів

06-11-2020, 15:56 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Эн сарин чилгчір Вневедомственн харулын кґдлічнр сін ґдрин байран темдглљіні. Мана кґвўн Нимін Сергей іірміс бууљ ирсні хґґн эн цергллтд 12 љилдін кґдлв. Кґдлмшин халхар даалєвр кўціљ йовад, эн зеткрлі харєад, кўнд шав авсна ашт єучн хойр настадан ачта амрлєнд єарв.
Тер цагас авн арв єар љил давсн бийнь тер єашута ґдрмўдиг санхла седклин зовлњ болна. Болв тівсн хґвісн давдг арє уга, імд ўлдснднь байрлад олн Деед Бурхдтан зальврнав. Даалєвран кўціљ зґрмгін ўзўлсн тґлідін мана кґвўн Нимін Сергей Ірісін Президентин зірлгір залу- зґрмгин орденір ачлгдв.
Тер кўнд цагт эндр ґдр чигн хамдан кґдлљісн ўўрмўднь, тањєчин дотр-дундын кергўдин министерствин эмнлєні кґдлічнр мана му кґвўнд нґкд болљ дґњнні. Мана кґвўнд иим итклті ўўрмўд бііхнь маднд ик бахмљ ўўдіні. Мана ґрк-бўлин нерн дееріс цугтаднь экин зўркни ханлт ґргљінів.
Эн байрин ґдрлі харулын цергллтин цуг кґдлічнриг ірўн седклісн йґріљінів. Оньдин дґрвн цагт ґрк-бўлтієін менд-амулњ, сін-сііхн біітхі, кесн кґдлмшнь уралан йовљ ўзмљті болтха гиљ дурдљанав.

НИМІН Тамара
Элст балєсн