65 наснас ах улст

12-08-2020, 15:58 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Ода кўртл кґдлдг 65 наста болн терўніс ах пенсионермудт амрлєнд эс єарсн эс гиљ кґдлмшін гертін кўціљідг болхла цаг зуур кґдлдго туск электронн иткл цаасиг ноха сарин 10-с 23 кўртл батлв. Эн иткл цаасиг бичўлљ авлєна болн терўгір мґњгиг ґглєні диг-даран сольгдсн уга гиљ ФСС-ин Хальмг Тањєчар ўўлддг региональн іњгин барин цергллт зіњглљіні.
Тиигчкід пенсионермуд сагллєна некврмўдиг эрк биш кўціљ гертін бііх зґвті. Цаг зуур эс кґдлљіхин туск электронн иткл цаасн эмнлєні учрежденьд йовлєн угаєар кегдні. Демин мґњгиг терўгір Ірісін социальн даатхлєна сањгин региональн іњг долан хонгин туршарт ґгні.

Мана зіњгч